Problemes psicomotrius i Trastorns del desenvolupament

Problemes psicomotrius

Trastorn de la coordinació

El rendiment en activitats quotidianes que requereixen coordinació motora és sensiblement inferior a l esperat per l’edat i nivell d’intel·ligència, per exemple, al gatejar, caminar, en caure-li objectes de les mans, o en mostrar-se maldestre en activitats esportives bàsiques.   

Trastorn de la Tourette

Tics motors o vocals que apareixen diverses vegades al dia, durant més d’un any i sense períodes de més de 3 mesos lliures de tics (un tic és una vocalització o moviment sobtat, ràpid, recurrent, no rítmic i involuntari). 

Trastorns del desenvolupament

Autisme

Patró de conductes anormals que afecta la interacció social (absència de contacte ocular, expressió facial i gesticulació inadequades, manca d’interès social i d’empatia), el llenguatge (retard o absència de la parla o incapacitat per a mantenir una conversa, absència de joc realista o imitatiu) i la conducta en general, mantenint-se la persona preocupada o absorta en activitats o moviments repetitius i improductius, o en parts d’objectes. 

Trastorn de Rett

Després d’un desenvolupament normal durant els 5 primers mesos de vida, es desaccelera el creixement cranial i comença a perdre habilitats motores ja adquirides, presenta  mala coordinació de la marxa o dels moviments del tronc i una afectació greu del llenguatge. 

Trastorn d Asperger

Alteració qualitativa de les relacions socials, de característiques similars a l’autisme, però sense afectació del llenguatge.