Altres trastorns somatomorfs

Trastorno de conversión
Trastorn de conversió

Un o més símptomes o dèficits de les funcions motores voluntàries o sensorials suggereixen una malaltia neurològica o mèdica que és descartada mitjançant proves mèdiques. Es troben causes psicològiques associades a l inici o empitjorament dels símptomes. Cal diferenciar-lo de la simulació, en que la persona intenta enganyar conscientment per aconseguir algun benefici.

Trastorn per dolor

El dolor es presenta com el símptoma principal, que interfereix en el benestar i la vida quotidiana de la persona, però que no es pot explicar mèdicament. Es troben causes psicològiques associades a l’inici o empitjorament dels símptomes.

Trastorno por dolor
Hipocondría
Hipocondria

Por a tenir, o convicció de patir, una malaltia greu a partir de la interpretació errònia de signes fisiològics menors o sense importància. La preocupació persisteix a pesar de les exploracions i explicacions mèdiques repetides, doncs la persona sempre acaba pensant que no li han fet les proves necessàries o que el metge no li mereixia confiança.

Trastorn dismòrfic corporal

Preocupació per algun defecte imaginat de l’aspecte físic (diferent dels propis de l’anorèxia nerviosa), per exemple, forma de la cara, de les extremitats, etc.

Trastorno dismórfico corporal