Trastorns del desenvolupament

Trastorns generals del desenvolupament:
Autisme

Patró de conductes anormals que afecta la interacció social (absència de contacte ocular, expressió facial i gesticulació inadequades, manca d’interès social i d’empatia), el llenguatge (retard o absència de la parla o incapacitat per a mantenir una conversa, absència de joc realista o imitatiu) i la conducta en general, mantenint-se la persona preocupada o absorta en activitats o moviments repetitius i improductius, o en parts d’objectes.

Autismo
Trastorno de Asperger
Trastorn d Asperger

Alteració qualitativa de les relacions socials, actualment integrat dins dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), sense afectació del llenguatge.

Hiperactivitat

Patró de comportament caracteritzat per una incapacitat per a romandre quiet, per exemple, mou excessivament les mans o els peus, es belluga al seient, s’aixeca quan caldria romandre assegut, corre o salta quan no toca, va accelerat, parla massa i es mostra impulsiu, responent abans que s?acabi la pregunta, saltant-se el torn o interrompent als altres.

Hiperactividad
Déficit de atención
Dèficit d'atenció

Sovint no està atent als detalls, comet errors o es descuida de les coses, sembla que no escolta quan se li parla, no li agraden les activitats que requereixen concentració sostinguda, perd objectes i es distreu fàcilment amb qualsevol casa.

Trastorns de l’aprenentatge i la comunicació:
Trastorno de la lectura, cálculo o escritura
Trastorn de la lectura, càlcul o escriptura

Presenta un rendiment anormalment baix en comprensió lectora, el càlcul o l’escriptura, tenint en compte la seva edat, escolaritat i coeficient intel·lectual.

Trastorn del llenguatge expressiu

Presenta un llenguatge molt limitat, comet errors en els temps verbals o experimenta

Trastorno del lenguaje expresivo
Trastorno fonológico
Trastorn fonològic

Incapacitat per a pronunciar correctament els sons propis de la seva llengua, substitució d?un so per un altre o omissió de sons com les consonants finals.

Tartamudeig

Alteració de la fluïdesa de la parla que es sol caracteritzar per repeticions de sons i síl·labes, prolongacions de sons, pauses dins les paraules, bloquejos, silencis o tensió física en la pronúncia.

Tartamudeo
Problemes psicomotrius:
Trastorn de la coordinació

El rendiment en activitats quotidianes que requereixen coordinació motora és sensiblement inferior a l esperat per l’edat i nivell d’intel·ligència, per exemple, al gatejar, caminar, en caure-li objectes de les mans, o en mostrar-se maldestre en activitats esportives bàsiques.

Trastorno de la coordinación
Trastorno de la Tourette
Trastorn de la Tourette

Tics motors o vocals que apareixen diverses vegades al dia, durant més d’un any i sense períodes de més de 3 mesos lliures de tics (un tic és una vocalització o moviment sobtat, ràpid, recurrent, no rítmic i involuntari).