Trastorns alimentaris

Sovint en la base d’aquests trastorns es troba la no acceptació del propi cos i una baixa autoestima. És freqüent que la persona pateixi simultàniament, o alternativament, dos d´aquests trastorns, per exemple, anorèxia i bulímia bulimarèxia- o bulímia i obesitat.

Anorexia
Anorèxia

Es caracteritza per una irrefrenable necessitat d’aprimar-se molt per sota d’un pes saludable, bé sigui menjant poc, o utilitzant el vòmit, els laxants o una activitat excessiva i un descans insuficient.

Bulímia

Episodis d’afartaments d’aliments en poca estona, amb sensació de pèrdua de control sobre l´acte de menjar. És relativament freqüent que la persona vomiti després dels afartaments.

Bulimia
Obesidad
Obesitat

Es considera un trastorn psicològic quan està relacionada amb uns hàbits inadequats d’alimentació, per exemple, picar fora dels àpats, menjar més quantitat del que necessita o aliments que aporten nivells alts de calories. Certs estats ansiosos o depressius poden impulsar cap a una sobrealimentació.