Trastorns addictius

Malgrat els efectes perjudicials superin els positius, es manté la conducta problema i es fracassa sistemàticament en els intents d’abandonar-la. L’addicció no només es produeix en relació al consum de substàncies com el tabac, els psicofàrmacs, l’alcohol o altres drogues, sinó també a altres activitats, per exemple, apostar diners o connectar-se a Internet.

Dependencia
Dependència

Necessitat de realitzar la conducta addictiva cada vegada més sovint o amb més intensitat per aconseguir l’efecte desitjat, que de no incrementar-se, cada vegada produeixen un menor efecte en la persona. S’acompanya de símptomes d’abstinència, és a dir, malestar significatiu quan no es pot realitzar la conducta addictiva.

Abús

Realització de la conducta addictiva amb una intensitat, quantitat o freqüència que suposen un risc per la salut, o un perill per un mateix o pels altres, per exemple, conduir, accionar una màquina o operar, sota els efectes de l’alcohol o altres drogues, o bé, apostar tot el jornal en una partida de cartes.

Abuso