Trastorns de la personalitat

Són patrons de percebre l entorn i d actuar, molt arrelats en la persona, que no es consideren malaltia però que comporten limitacions importants en la relació amb els altres, en l adaptació en molts àmbits i en el propi benestar emocional.

Trastorno paranoide de la personalidad
Trastorn paranoide de la personalitat

Desconfiança i suspicàcia general que porten a interpretar com a malintencionades les paraules i conductes dels altres, i a reaccionar amb hostilitat a la més mínima; la persona sospita de tothom, es preocupa constantment per la lleialtat dels seus, és molt rancuniós i manté freqüents i acalorades discussions.

Trastorn esquizoide de la personalitat

No desitja ni gaudeix de les relacions personals; escull sempre activitats solitàries; poc interès en mantenir relacions sexuals; no sol tenir amics íntims; es mostra indiferents a les lloances i a les crítiques, i es mostra emocionalment fred i distant.

Trastorno esquizoide de la personalidad
Trastorno esquizotípico de la personalidad
Trastorn esquizotípic de la personalitat

La persona se sent intensament incòmode en les relacions personals, que limita a familiars de primer grau; mostra conductes extravagants, un llenguatge estrany i una marcada ansietat social, més associada a temors paranoides que a una imatge pobre d ella mateixa.

Trastorn antisocial de la personalitat

Patró general de menyspreu i violació dels drets dels altres, com a mínim des dels 15 anys, que el porten a enganyar, manipular, ferir i maltractar en benefici propi o per plaer, i a posar en perill la pròpia seguretat i la dels altres. Emocionalment dur, no experimenta remordiments, és impulsiu i incapaç de planificar el futur; sempre es justifica i dóna la culpa als altres.

Trastorno antisocial de la personalidad
Trastorno límite de la personalidad (TLP)
Trastorn límit de la personalitat (TLP)

Els sentiments de buidor, la inestabilitat emocional i unes relacions afectives especialment conflictives, que van de la dependència al rebuig extrems, acompanyats d’una molt baixa autoestima i períodes de depressió, defineixen la vida d’aquestes persones.

Trastorn histriònic de la personalitat

Emotivitat excessiva i cerca constant d atenció, acompanyades de comportament teatral, seductor o provocador. No suporta les situacions en que no pot ser el centre d atenció. Viu molt malament les crítiques i el rebuig. Estableix relacions superficials, si bé, tendeix a considerar-les més íntimes del que són.

Trastorno histriónico de la personalidad
Trastorno narcisista de la personalidad
Trastorn narcisista de la personalitat

Es creu especial i únic, amb més drets que els altres; necessita ser admirat i mostra una marcada manca d’empatia; sol estar preocupat per fantasies d’èxit il·limitat; només li interessa relacionar-se amb persones importants; és pretensiós; tendeix a explotar els altres en benefici propi; sovint es comporta de manera arrogant.

Trastorn de la personalitat per evitació

Se sent inferior als altres, és molt sensible a les crítiques i evita la majoria de situacions socials per temor a ser rebutjat, criticat o ridiculitzat.

Trastorno de la personalidad por evitación
Trastorno de la personalidad por dependencia
Trastorn de la personalitat per dependència

Necessita que s’ocupin d’ell, es mostra sumís en les relacions personals; no suporta la soledat i està sempre preocupat perquè no l’abandonin. Cerca consell i reafirmació en totes les seves decisions, fins i tot en qüestions quotidianes, i intenta que altres assumeixin les seves responsabilitats. Quan acaba una relació important, busca urgentment algú que el protegeixi.

Trastorn obsessiu compulsiu de la personalitat

Preocupat excessivament per l’ordre, el perfeccionisme i per tenir-ho tot controlat; es mostra rígid i tossut en els seus plantejaments i poc espontani en les seves relacions personals. L’excés d’escrupolositat li impedeix acabar moltes de les coses que es proposa. Intolerant; tot s’ha de fer exactament a la seva manera. Només dedica el temps a activitats productives en detriment del lleure i les amistats.

Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad