Trastorns per estrès

Trastorno por estrés agudo
Trastorn per estrès agut

Durant o després del fet traumàtic, la persona ha presentat manca de reactivitat emocional, atordiment, sensació de que la situació no és real o oblit d’algun aspecte important del trauma. És similar a l’estrès posttraumàtic, però de menor durada (entre 2 dies i 4 setmanes).

Estrès adaptatiu

Els símptomes emocionals es produeixen en resposta a un estressor real, però amb més intensitat de la que es consideraria normal. Es sol produir quan la suma o coincidència de problemes laborals, familiars o de salut, desborden els recursos psicològics de la persona per a fer-hi front i es produeix una reacció d’estrès, acompanyada d’estats depressius o d’ansietat. Es considera agut si dura menys de 6 mesos i crònic, si dura més.

Estrés adaptativo
Estrés postraumático (TEPT)
Estrès posttraumàtic (TEPT)

Els malsons o records de l’experiència traumàtica (abusos sexuals, maltractaments, agressions, accidents, etc.), o les seqüeles en forma d’inseguretat, sobresalts, sentiments de culpa o baixa autoestima, poden mantenir-se al llarg de la vida si no es tracten. Es considera agut, si dura menys de 3 mesos, crònic, si dura més de 3 mesos, i d’inici demorat, si els símptomes s’inicien passats 6 mesos o més de l’experiència traumàtica.