Comportaments pertorbadors i Trastorns de l'aprenentatge i la comunicació

Comportaments pertorbadors

Hiperactivitat

Patró de comportament caracteritzat per una incapacitat per a romandre quiet, per exemple, mou excessivament les mans o els peus, es belluga al seient, s?aixeca quan caldria romandre assegut, corre o salta quan no toca, va accelerat, parla massa i es mostra impulsiu, responent abans que s?acabi la pregunta, saltant-se el torn o interrompent als altres. 

Dèficit d'atenció

Sovint no està atent als detalls, comet errors o es descuida de les coses, sembla que no escolta quan se li parla, no li agraden les activitats que requereixen concentració sostinguda, perd objectes i es distreu fàcilment amb qualsevol casa. 

Trastorn dissocial

Conducta marcada per la violació de les normes i els drets dels altres, per exemple, agredir a persones o animals, destruir propietats d?altres, robar, escapar-se de casa a la nit, etc. 

Trastorn negativista desafiant

Comportament negativista, hostil i desafiant, freqüents rabietes, discussions i actituds desafiants amb els adults, molestar intencionadament, acusar als altres dels propis errors, es mostra ressentit i s?empipa fàcilment i es mostra rancuniós i venjatiu. 

Trastorns de l’aprenentatge i la comunicació

Trastorn de la lectura, càlcul o escriptura

Presenta un rendiment anormalment baix en comprensió lectora, el càlcul o l’escriptura, tenint en compte la seva edat, escolaritat i coeficient intel·lectual. 

Trastorn del llenguatge expressiu

Presenta un llenguatge molt limitat, comet errors en els temps verbals o experimenta dificultats en la memorització de paraules o construcció de frases complexes. 

Trastorn fonològic

Incapacitat per a pronunciar correctament els sons propis de la seva llengua, substitució d?un so per un altre o omissió de sons com les consonants finals. 

Tartamudeig

Alteració de la fluïdesa de la parla que es sol caracteritzar per repeticions de sons i síl·labes, prolongacions de sons, pauses dins les paraules, bloquejos, silencis o tensió física en la pronúncia.