Trastorns del son, de la conducta alimentària i de l'eliminació

Trastorns del Son

Malsons

Despertars repetits provocats per somnis extremadament terrorífics o angoixants que deixen records molt clars i que solen estar relacionats amb amenaces a la pròpia supervivència, seguretat o autoestima. En despertar-se, recupera ràpidament l?orientació i la consciència. 

Terrors nocturns

Despertars bruscos, que s?inicien amb un crit d’angoixa; no es tranquil·litza malgrat se l’intenti calmar; durant l’episodi, mostra por i signes fisiològics d’ansietat, com sudoració, taquicàrdia, etc. Existeix amnèsia de l’episodi, és a dir, que no recorda res relacionat amb el que li ha passat durant la nit. 

Trastorns de la conducta alimentària

Insomni 

a por a estar sol o a les fosques porta a molts infants a buscar la proximitat dels pares; a vegades, poden demanar que es miri sota el llit o dins l’armari, però habitualment, no ho expressen directament, sinó que diuen que tenen mal de panxa, set, pipí, etc. Si els pares es limiten a acudir a les demandes del fill i a calmar aquesta por, per exemple, quedant-se amb l’infant fins que s’adorm o fent-li una estona de companyia, el nen no aprèn a gestionar aquesta por, no descobreix que no passa res, sinó que aprèn a cridar els pares al menor signe de por (i no els deixa dormir). 

;

Pica

Menjar substàncies no nutritives, com cabells, sorra, objectes de plàstic, etc.

;

Trastorn de la ingesta alimentària

Dificultat persistent per a menjar adequadament, amb incapacitat per a augmentar de pes o amb pèrdues de pes. 

;

Trastorn de Rumiació

Menjar substàncies no nutritives, com cabells, sorra, objectes de plàstic, etc.

Trastorns de l’eliminació

Encopresi

Evacuació repetida en llocs inapropiats en nens de més de 4 anys, per exemple, a la roba o a terra, al menys una vegada al mes, sigui de forma intencionada o involuntària. 

Enuresi

Fer-se el pipí a sobre o al llit en nens de més de 5 anys, al menys 2 vegades per setmana. Sovint el nen viu amb angoixa la possibilitat de tornar-se a fer pipí, fet que encara augmenta les possibilitats que li torni a passar.