Altres problemes en infants i adolescents

Angoixa de separació

Ansietat excessiva o inapropiada per la separació de la llar o de les persones amb qui està vinculat, que es caracteritza per un marcat malestar quan s’ha de produir una separació, preocupació excessiva perquè les persones de qui depèn no prenguin mal, es perdin o siguin segrestats, resistència a anar a l’escola o a qualsevol lloc per por de la separació, por a estar sol o a dormir sense tenir a prop una persona amb qui estigui vinculat, malsons amb temàtica de separació i queixes sistemàtiques de mal de panxa, nàusees o vòmits, quan es produeix o s’anticipa una separació. 

Mutisme selectiu

Incapacitat persistent per parlar en certes situacions socials en les que s’espera que parli, per exemple, a l escola, malgrat és capaç de parlar en altres situacions. 

Problemes amb els pares

En aquest cas, el motiu de consulta és la relació dels pares amb el nen o adolescent, degut a que és excessivament freda, punitiva o incongruent. 

Problemes entre germans

La gelosia entre germans és un fenomen corrent, fins i tot necessari per a assumir que cal compartir els pares amb els germans, sobretot quan són de menor edat. No obstant, diverses circumstàncies poden fer que aquest procés esdevingui un problema important i que calgui ajuda professional. Habitualment n?hi haurà prou amb orientar els pares perquè revisin i modifiquin alguns aspectes de la relació amb els fills i les seves respostes davant del problema. 

Abús físic del nen

Quan un infant és víctima de maltractaments físics, molt probablement desenvoluparà problemes psicològics o d’autoestima, degut a la seva indefensió física i psicològica i a la seva immaduresa per a gestionar la situació. 

Negligència de l'infant

A vegades l’estrès psicològic prové de la desatenció, per exemple, no seguir uns mínims horaris, deixar-lo amb persones inadequades, no dedicar-li temps, no donar-li afecte, delegar-li responsabilitats per les que encara no està preparat, etc. 

Abús sexual del nen

Els efectes d’estar patint abusos sexuals es manifesten de formes molt diverses, des d’un retraïment general, agressivitat contra altres nens o objectes, pors, empitjorament del rendiment a l escola, jocs de contingut sexual amb altres nens, etc. Psicològicament, són especialment destructives les situacions en què els abusos va acompanyats d agressivitat o amenaces. És habitual que la persona arrossegui seqüeles en l’etapa adulta, bé sigui relacionades amb la seva conducta sexual, o en forma de depressió, angoixa, problemes greus d autoestima, abús de substàncies o altres trastorns. 

Dol

Quan un infant o adolescent perd una persona a la que estava fortament vinculat, el seu esquema de seguretat es pot veure seriosament afectat i necessita un suport i un acompanyament importants per ajudar-lo a superar la pèrdua i seguir el seu desenvolupament psicològic amb el màxim de normalitat, i que aquesta pèrdua no es converteixi en l’inici d’un trastorn psicològic. 

Problema acadèmic

La manca d’hàbits d’estudi, el rebuig de certes assignatures o professors, o conflictes amb els companys d’estudis, poden provocar o mantenir un rendiment acadèmic baix i culminar en fracàs escolar, perdent així la possibilitat d’estudiar més enllà de l’ensenyament obligatori, limitant greument les perspectives professionals i d’adquisició de coneixement. 

Adaptació a canvis vitals

Tot canvi implica un estrès adaptatiu més o menys intens: La separació dels pares, canviar de ciutat, que un altre familiar vingui a viure a casa o que marxi, problemes econòmics o de salut d’un membre de la família, etc., poden donar lloc a símptomes ansiosos o depressius si l’infant o jove es veu massa afectat pel canvi.