Trastorns Adaptatius i Addictius

Trastorns adaptatius

Estrès adaptatiu 


Els símptomes emocionals es produeixen en resposta a un estressor real, però amb més intensitat de la que es consideraria normal. Es sol produir quan la suma o coincidència de problemes laborals, familiars o de salut, desborden els recursos psicològics de la persona per a fer-hi front i es produeix una reacció d’estrès, acompanyada d’estats depressius o d’ansietat. Es considera agut si dura menys de 6 mesos i crònic, si dura més. 

Trastorns addictius

Malgrat els efectes perjudicials superin els positius, es manté la conducta problema i es fracassa sistemàticament en els intents d’abandonar-la. L?addicció no només es produeix en relació al consum de substàncies com el tabac, els psicofàrmacs, l’alcohol o altres drogues, sinó també a altres activitats, per exemple, apostar diners o connectar-se a Internet. 

Dependència

Necessitat de realitzar la conducta addictiva cada vegada més sovint o amb més intensitat per aconseguir l?efecte desitjat, que de no incrementar-se, cada vegada produeixen un menor efecte en la persona. S’acompanya de símptomes d?abstinència, és a dir, malestar significatiu quan no es pot realitzar la conducta addictiva. 

Abús

Realització de la conducta addictiva amb una intensitat, quantitat o freqüència que suposen un risc per la salut, o un perill per un mateix o pels altres, per exemple, conduir, accionar una màquina o operar, sota els efectes de l?alcohol o altres drogues, o bé, apostar tot el jornal en una partida de cartes.