Tractaments

La psicoteràpia és l’aplicació de tècniques psicològiques per a tractar els trastorns psicològics i els problemes emocionals i de relació. També, de forma complementària, en la rehabilitació de pacients amb trastorns greus i l’orientació a les seves famílies.

La farmacoteràpia representa l’eina més potent de la Psiquiatria a l’hora de tractar els trastorns mentals. Els psicofàrmacs són essencials en per a tractar l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, la depressió major i altres trastorns que impedeixen afrontar les exigències de la vida quotidiana.

La teràpia combinada és la utilització conjunta d’ambdós tractaments. És el tractament recomanat en el trastorn d’angoixa, la depressió i el trastorn obsessiu compulsiu, entre d’altres, si bé, en alguns casos, pot ser suficient amb la psicoteràpia o la farmacoteràpia.