CV - Despatx de consulta Trastorns i tractaments Consultes online

Introducció

ORIGEN DELS SÍMPTOMES

Factors psicosocials

-Estrès agut i estrès crònic
-Disfuncions familiars i estrès
-Funció dels símptomes

Factors psicobiològics

-Cervell i trastorn mental
-Genètica i trastorn mental
-Adolescència i biologia cerebral
-Causes mèdiques

PRINCIPALS TRASTORNS

Trastorns en adults

-Trastorns d'ansietat
-Trastorns de l'estat d'ànim
-Trastorns adaptatius
-Trastorns addictius
-Trastorns alimentaris
-Trastorns psicosomàtics
-Altres trastorns somatomorfs
-Trastorns dels impulsos
-Trastorns psicòtics
-Trastorns de la personalitat: paranoide, esquizoide, esquizotípic, histriònic, límit, narcissista, antisocial, per evitació, per dependència, obsessiu
-Altres problemes: malaltia d'un familiar, problemes de relació, víctimes d'agressions o abusos, dol, problema laboral, d'identitat, dependència emocional, timidesa, baixa autoestima

T. en infants i adolescents

-Trastorns del son
-Alimentaris
-Trastorns de l'eliminació
-Trastorns conductuals
-T. aprenentatge i comunicació
-Trastorns psicomotrius
-Trastorns del desenvolupament
-Altres problemes: angoixa de separació, mutisme, problemes amb els pares, amb germans, negligència, dol, problema acadèmic, canvis vitals

TRACTAMENTS

Psicoteràpia

-La Psicologia clínica
-Introducció a la psicoteràpia
-El psicodiagnòstic
-Tècniques d'exposició
-Entrenament en assertivitat
-Prevenció de recaigudes

Farmacoteràpia

-Ansiolítics: benzodiazepines
-Antidepressius tricíclics
-Antidepressius IMAO
-Antidepressius ISRS
-Fàrmacs antimaníacs
-Antipsicòtics: neurolèptics

Teràpia combinada

-TC per a l'ansietat
-TC per la depressió
-TC en trastorns mentals greus