CV - Despatx de consulta Trastorns i tractaments Consultes online
Formació acadèmica:
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster en Drogodependències per la Universitat de Barcelona (UB)
Diplomat Superior en Psiquiatria i Psicologia Mèdica per la UAB
Experiència clínica:
1987-1991 i 2008-17: Psicòleg clínic, Associació ATART
1991-2004: Psicòleg adjunt del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital General
de Catalunya
1998-2007: Psicòleg clínic del Servei de Psiquiatria i Psicologia de la Clínica Bofill
2007: Obertura del despatx de consulta privada a la Travessia de la Creu de Girona
seleccionat per a formar part del prestigiós directori d'especialistes de Top Doctors
2017: Psicòleg clínic de la Xarxa Púbica de Salut Mental a Atenció Primària (IAS)
Activitat docent realitzada:
Tutor clínic del Pràcticum de Psicologia de la UAB
Professor col.laborador del Màster de Drogodependències de la UB
Tutor de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Professor en el curs sobre Crisis d'Angoixa de la Universitat de Girona (UdG)
Tutor clínic del Màster de Medicina Conductual de la UAB
SERVEIS:
Psicodiagnòstic
Psicoteràpia
Teràpia individual
Teràpia de parella
Teràpia familiar
Orientació a pares
ÀMBITS D'INTERVENCIÓ:
Ansietat
Angoixa / pànic
Obsessivitat
Depressió
Psicosomàtica
Estrès adaptatiu
Conducta alimentària
Addiccions conductuals
Sexualitat
Control dels impulsos
Esquizofrènia (rehabilitació)
Conducta disruptiva
Disfuncions familiars
Trastorns de la personalitat
Víctimes d'agressions
Víctimes d'abusos
Dol complicat
Dependència emocional
Timidesa
Baixa autoestima
Consultes online

Apunts de Psicologia:
Símptomes i trastorns,
estrès en les relacions
familiars, de parella,
a la feina, altres
causes d'estrès...
Despatx de consulta

Travessia de la Creu 26, 2n, 1ª
17002 Girona.
Per a concertar una visita:
872 08 02 88 (fix/contestador),
678 69 96 96 (WhatsApp), o email
LluisMaestre@PsicologiaOnline.cat